BEFIRST IT NETWORK SOLUTION COPYRIGHT © 2013 BY BEFIRST IT NETWORK SOLUTION

Base Infrastructure

     บริการออกแบบและติดตั้งระบบให้เหมาะกับองค์กร มีบริการดังนี้

  • ระบบ Network

    ทั้งแบบ Lan และ Wireless
  • บริการติดตั้ง PC Server

    พร้อมระบบปฎิบัติการ และระบบ Virtualization เพื่อให้ใช้ Server ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ระบบ Firewall

Internet Service

     บริการให้เช่า Web Hosting และ บริการจด Domain name โดยทางลูกค้าสามารถบริหารจัดการเว็บไซด์และ Email ของท่านได้ด้วยตนเองผ่านทาง Control Panel ที่ทางเราได้ดำเนินการจัดเตรียมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Subdomain , จัดการเกี่ยวกับ FTP Account , จัดการ Database รวมไปถึงการจัดการ Email เพิ่ม ลบ กำหนดขนาดของ Email ในแต่ละ Account เป็นต้น

Web Delveloper

     บริการจัดทำ ออกแบบ และดูแล Website ขององค์กรตามความต้องการ ทั้ง FrontEnd และ BackEnd เพื่อให้สามารถใช้ website เป็นช่องทางในการให้บริการ ค้าขาย หรือประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการแสดงผลลูกเล่นต่างๆ อาทิเช่น การ Fadein Fadeout หรือ Slideshow ต่างๆ โดยใช้ Code ภาษาต่างๆ ดังนี้

HTML5, CSS3, PHP, Ajax, Jquery, Javascript

เว็บไซต์ของท่านจะสามารถใช้ได้ทุก Platform ทั้ง Browser บน PC หรือ บน Smart phone ก็สามารถแสดงผลได้ทั้งหมด

Mobile & Windows Application

      บริการออกแบบและจัดทำ Mobile และ Windows PC Application ตามความต้องการของท่าน ซึ่งเราจะคำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก โดยจะออกแบบและจัดทำให้ใช้งานง่าย มีรูปแบบที่ทันสมัย สามารถจัดทำ Application เฉพาะทางสำหรับองค์กรของท่านเพื่อนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่มี มาช่วยในการลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงาน เช่น การคำนวน การคาดคะเน ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


BEFIRST IT - Efficient and work smarter, Research and study new technologies constantly

About us

Befirst-it Network Solution CO.,LTD. เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศย่างครบวงจร ก่อตั้งโดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ทางด้าน IT และมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในแต่และสายงานทำงานนั้นๆโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Our vision

ให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพและการทำงานอย่างชาญฉลาด คิดค้นและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งบริการต่างๆ ของเราจะออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ให้ใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และมีความถูกต้อง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ และสอดคล้องกับธุรกิจของท่านได้เสมอ

Certification of Company tax ID

Certificate of company registration


BEFIRST IT - efficient and work smarter Research and study new technologies constantly

INTRODUCING BEFIRST IT

We work really hard for every customer We hope every project will be appreciated by you and your customers!

We research and study new technologies constantly to create the most effective work.

befirst-it

Design android box template

ออกแบบ template สำหรับการทำ VDO ondemand สำหรับ android box ซึ่งใช้ลักษณะการออกแบบที่มี Concept คือ "BOX" ทำให้การ Design ออกมามีลักษณะส่วนใหญ่เป็น สี่เหลี่ยมให้สอดคล้องกับ Box และมีหลากสีสันให้ดูสดใสที่แสดงถึงหนังหลากหลายแนวที่จะมีใน Application นี้

befirst-it

NRH chemical application

Application ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ศูนย์พิษสารเคมี ซึ่งโปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดของสารเคมี เช่น สูตรเคมี อันตราย ลักษณะทางกายภาพต่างๆ เป็นตัน ซึ่ง Application นี้สามารถใช้ได้ทั้ง IOS Android และ Website ซึ่งใช้ภาษา Native ทุก platform ทำให้ใช้งานได้ราบรื่นไม่กระตุก

befirst-it

NRH map application

Application ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ศูนย์พิษสารเคมี โปรแกรมสามารถแสดงข้อมูล สารเคมี ผู้ป่วย โรค ซึ่งข้อมูลจะถูกผูกไว้กับสถานที่ กล่าวก็คือ หากต้องการค้นหาว่า โรงงานไหนมีสารเคมีชนิด A อยู่บ้าง ก็สามารถ ค้นหาจากชื่อสารเคมี A ระบบจะแสดงสถานที่ทั้งหมดที่มีสารเคมีชนิดนี้บน Google MAP ซึ่ง Application นี้สามารถใช้ได้ทั้ง IOS และ Website

befirst-it

MFA map application

IPAD Application ของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นโปรแกรมที่แสดงแผนที่การเชื่อมโยงเส้นทางอนุภูมิภาคของไทย ว่าตรงไหนมีสถานะเป็นอย่างไรบ้าง การร่วมมือกับกลุ่มสมาชิกเพื่อนบ้านของไทย มีความคืบหน้าอย่างไร และ ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ซึ่งเป็น Application ที่ใช้เฉพาะในกระทรวงเท่านั้น ไม่ได้นำมาให้ดาวน์โหลดใน Appstore